Cam geniş kullanım alanı ile stratejik açıdan önemli bir maddedir.

Cam keşfedilişinden günümüze kadar, bir taraftan çeşitleri artarken, diğer taraftan da kullanıldığı yerler her geçen gün daha da genişlemiş, zamanla vazgeçilmez bir tüketim maddesi olmuştur.

Cam, inşaattan gıdaya, otomotivden eczacılığa, denizcilikten mobilyaya kadar çok farklı sektörlerde kullanılan önemli bir malzemedir. Şüphesiz, camın bu kadar geniş kullanılmasının nedeni, üstün niteliklere sahip olmasıdır.

Camın fiziksel özellikleri, insanların faydalanması için özel olarak dizayn edilmiştir: Camın şekillendirilmesinde en önemli etkenlerden biri, yüzey gerilimidir. Bu özellik, camın çok ince gözeneklere girmesine ve bunları doldurmasına imkan tanır.

Camın kullanışlılığını sağlayan özellikleri bu kadarla da sınırlı değildir. Yeni ya da kimyasal olarak temizlenmiş cam yüzeyler için, statik sürtünme katsayısı 1’e çok yakındır Bu sayede, camları kolayca temizlemek mümkün olmaktadır.

LOW-E Camlar

Yalıtım camı bünyesindeki iki düz camdan birinin bir yüzeyinin metal ve metal oksidin farklı kombinasyonlarıyla kaplanması sonucunda oluşur. Kaplamalı camla oluşturulan yalıtım camı ünitesinin ısı kontrol ve/veya güneş kontrol performansı artırılmış olur. Kaplamalı yalıtım camı üniteleri özel cam kombinasyonları ile gürültü kontrolü ve kazalara, hırsızlığa karşı emniyet ve güvenlik sağlar.

Cam Kullanımı, Aktarımı ve Koruma

Low-E gibi yumuşak kaplamalı panolar tek cam olarak kullanılamazlar. Diğer yandan, kaplamalı güneş kontrol camları ve AURA serisinin tek cam olarak ve kaplamaları 2. yüzeye gelecek şekilde kullanımı mümkündür. Temizlik için ulaşılamayan aralıklar ve boşluklarda kaplamalı tek cam uygulamalarından kaçınılmalıdır. Reflektif (yansıtıcı) camların kaplamalı yüzleri, “kaplama detektörü” veya bir “kurşun kalem” yardımı ile ayırt edilebilir. Kurşun kalem kaplamalı yüzeye temas ettiğinde tek bir görüntü oluşurken, kaplamasız yüzde çift görüntü elde edilir. Low-E benzeri, görünmeyen kaplamalar ise detektör veya çakmak alevi ile belirlenebilir. Low-E kaplamalı yüz çakmak alevini kızıl veya yeşilimsi yansıtırken, kaplamasız yüzler sarımsı bir alev yansıtırlar. Cam, uygulama öncesinde, uygulama esnasında ve sonrasında aşındırıcı malzemeler, asit ve alkaliler, kaynak kıvılcımları ile yüzey ve kenar zedelenmelerinden korunmalıdır. Cam, handling, nakliye ve şantiyede stoklanması sırasında iyi havalandırılmış yerlerde neme karşı korunmalı, cam sehpaları üzerinde iyi desteklenerek düşey ile 50-70 açı yapacak şekilde istiflenmelidir.

Cam Temizliği

Cam estetiği düzenli aralıklarla ve yeterli sıklıkta temizlenerek korunmalıdır. Cam temizliği, yumuşak ve pürüzsüz bir bez, yumuşak sabun, deterjan veya geleneksel temizlik solüsyonları ile yapılmalı, temiz su ile durulanmalıdır. Kaplamalı camlar da diğer camlara uygulanan teknikler ile fakat daha çok özen gösterilerek temizlenmelidir. Kaplamalı cam yüzeylerinin temizliğinde aşındırıcı temizlik malzemeleri, bıçak, macun spatulası ve benzeri kesici ve zedeleyici aletler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Kaplamalı camlar üzerindeki lekelerin daha dikkat çekici olduğu unutulmamalıdır.

Cam ve Yükler

Cam üzerine etkiyen statik ve dinamik yükler (rüzgar, kar, camın kendi ağırlığı v.b.) yürürlükteki yönetmelikler çerçevesinde tasarımcı tarafından bir arada değerlendirilmelidir. Camın ortalama ağırlığı 2.5 kg/m²/mm kalınlık olarak kabul edilebilir. Cam, özel strüktürel uygulamalar dışında, doğrama içine yerleştirilir ve içine oturtulduğu çerçeve vasıtasıyla yüklerini yapı strüktürüne aktarır. Doğrama yapı hareketlerini kendi içinde dengeleyebilmeli; cama beklenmeyen bir yük aktarmayacak şekilde tasarımlanmış olmalı ve taşıyıcı doğrama sehimleri tasarım yönetmeliklerinde belirtilen sınırları aşmamalıdır. Bakım, temizlik veya herhangi bir nedenle baş üstü camlamalarının üzerine doğrudan basılmamalıdır.

Isıcam Etiketinin Çıkarılması

Isıcam montajı yapıldığında üzerinde bulunan bütün etiketler güneş ışığına maruz kalmadan sökülmelidir. Eğer çıkarılmamışsa etiket ıslatılır ve biraz bekledikten sonra sert bir cisim kullanmadan çıkarılmalıdır.

Translate » Çeviri